Description

Gameplay: Our character is a police officer and travels locations to destroy all creatures.
Creatures come in waves. They attack at wave intervals of 15-30-45 seconds.
When 3 waves are completed, we move on to the next location. After the location is cleaned, our character enters the market and improves its features with the gold it collects.
The goal of the game is to survive and sit on the leaderboard in the leaderboard by visiting as many locations as possible.

Oynanış: Karakterimiz bir polis memurudur ve lokasyonları gezerek bütün yaratıkları yokeder.
Yaratıklar dalga halinde gelirler. 15-30-45 saniyelik dalga aralıklarında saldırırlar.
3 dalga tamamlandığında bir sonraki lokasyona geçilir. Lokasyon temizlendikten sonra karakterimiz markete girer ve özelliklerini topladığı altınlar ile geliştirir.
Oyundaki amaç hayatta kalmak ve olabildiğince fazla lokasyon gezerek lider tablosunda tepeye oturmaktır.

Features

Game features
Enemies: 1 is default 1 is boss.
– Default 3 different models die with one hit
– Boss has 3 different models, they die with 4 hits
Shop system: According to the gold collected in the game
– Can be upgraded
– Firing speed can be increased
– XP can increase the number of wins
Leaderboard: Scores are posted to the leaderboard according to the score received.
– Players can look at the leaderboard in the main menu or at the end of the game.
Ad Networks: Admob
– There is a continuous banner at the bottom of the game screen.
– +100 free gold can be earned by watching ads at the end of the game.
– In the level transitions, full page advertisement is shown.
Statistics: It is the screen that comes after you die
– Shows our high score
– Shows our current score
– Shows our total number of kills
– Shows the total number of waves passed
– Shows the number of total earned gold

Oyunun özellikleri
Düşmanlar : 1 default 1 boss şeklindedir.
– Default 3 farklı modeli bulunur tek vuruş ile ölürler
– Boss 3 farklı modeli bulunur 4 vuruş ile ölürler
Shop sistemi : Oyun içinde toplanan altına göre
– Can yükseltilebilir
– Atış hızı arttırılabilir
– XP kazanma sayısı arttırabilir
Leaderboard : Alınan skora göre leaderboard’a skorlar post edilir.
– Oyuncular ana menüde veya oyun sonlarında leaderboard’a bakabilirler.
Reklam Ağları : Admob
– Oyun ekranında alt tarafta sürekli bir banner bulunur.
– Oyun sonlarında reklam izleyerek +100 ücretsiz altın kazanılabilir.
– Level geçişlerinde tam sayfa reklam gösterilir.
İstatistikler : Öldükten sonra gelen ekrandır
– Yüksek skorumuzu gösterir
– Mevcut skorumuzu gösterir
– Toplam öldürme sayımızı gösterir
– Toplam geçilen dalga sayısı gösterir
– Toplam kazanılan altına sayısını gösterir

Game Demo

https://drive.google.com/file/d/1mKRJfk_59Q4qCQ-YlIyGMf0XRpRQCB6L/view

Click to Download